444 4 224

Nöroloji

Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür, bunun yanı sıra 19. yüzyılda ruh hastalıklarıyla birlikte ele alınırken, 20. yüzyıldan itibaren psikiyatri ayrı bir dal olarak ayrılmıştır. Tüm bu alanlarda ciddi bir laboratuvar arka planın yanı sıra pek çok başka tıp alanı ile multidisipliner bir ilişkinin süreğen hale geldiği görülmektedir.

Yapılan İşlemler
 

  • Baş-yüz ağrısı sendromları-migren
  • Baş dönmesi ve denge bozukluğu tedavisi
  • Bilinç kaybı(bayılma)atakları ve epilepsi
  • Beyin damar hastalıkları
  • Alzheimer hastalığı ve diğer demans (bunama) sendromları
  • EMG
  • Depresyon-anksiyete bozuklukları
  • MS (MultipLe Skleroz)
  • Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozuklukları
  • Kas hastalıkları