444 4 224

Kulak Burun Boğaz

KULAK BURUN BOĞAZ

Kulak, burun, boğaz ve ilgili baş boyun hastalıklarının hem tıbbi hem de cerrahi tedavisinin yürütüldüğü ve gelişmiş teknolojiye dayalı tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanıldığı Konur Cerrahi Tıp Merkezimizde; Her türlü standart Kulak-Burun-Boğaz ameliyatı yapılmaktadır.
Poliklinik muayenelerinde endoskopik ve mikroskopik muayene yöntemleriyle işitme ve denge sistemi hastalıklarının tanısına yönelik tetkikler bölüm bünyesinde gerçekleştirilmektedir
Cerrahi Tıp Merkezimizin  Kulak Burun Boğaz Bölümünde tedavisi gerçekleştirilen hastalıklar ve uygulamalar:

 • Rinoloji (Burun ve Sinüs Hastalıklarının tanı, medikal ve cerrahi tedavisi)
 • Endoskopik cerrahi
 • Kulak enfeksiyonları
 • İşitme kayıpları
 • Baş dönmeleri
 • Yüz felçleri
 • Kulak zarı yırtığı
 • Kepçe Kulak Ameliyatı
 • Ses ve gırtlak hastalıkları tanı ve tedavisi
 • Ses kısıklıkları
 • Ses teli nodülleri, polipler, kistler, ses teli felci
 • Gırtlak, tükrük bezi, sinüs, burun, kulak tümörleri ve diğer baş boyun tümörleri Pediatrik Kulak Burun Boğaz
 • Geniz eti, bademcik, kulak tüpleri
 • Odyoloji
 • İşitme testleri