444 4 224

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 Yapılan İşlemler

-Servikal smear alınımı

-Endometrial biyopsi

-Kolpotomi

-Kriyoterapi

-BUMM küretaj

-Servikal biyopsi

-Servikal koterizasyon

-Servikal polip çıkartılması

-Terapatik küretaj

-Bartolin kisti çıkartılması

-Bartolin apse drenajı

-Wagen kisti çıkartılması

-Kondylom koterizasyonu

-Konizasyon operasyonu

-LEEP

-Perineplasti

-Üretnal karünkül operasyonu

-Vagen darlığı genişletilmesi