444 4 224

Göz Hastalıkları

            Gözlük Muayenesi

            Mikroskopik  göz yüzeyi ve göz dibi muayenesi

            Göz kızarılığı için Schirmer Testi

            Şaşılık teşhis ve ameliyatları

            Göz kapağı estetiği ve yaralanmaları operasyonu

            Göz protezi takılması ameliyatları

            Göz içi kitlelerin görüntülenmesi ve ameliyatları

            Katarakt ile birlikte gözlük numarası düşürme ameliyatı

            Göz yaşı sistemi bozuklukları (sulanma) için operasyonlar