444 4 224

Göğüs Hastalıkları

Astım tanı ve tedavisi

KOAH tanısı, tedavisi ve korunma yolları

Solunum fonksiyon testleri değerlendirilmesi

Pnömoni tanı ve tedavisi

Akciğer kanseri tanı ve evreleme(Bronkoskopi, PET - CT)

Kronik öksürük tanı ve tedavisi

Tüberküloz tanı ve tedavisi