444 4 224

Kardiyoloji

Kardiyoloji önceleri iç hastalıklarının (dahiliye) bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi ve gelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarında olduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kardiyoloji son 30-40 yıl içerisinde tahminlerin ötesinde bir gelişme kaydetmiştir ve bu gelişmeler artarak devam etmektedir.

Yapılan İşlemler
 

  • Elektrokardiyografi
  • Ekokardiyografi
  • Efor Testi (Treadmill)
  • 24 Saatlik EKG Holter
  • 24 Saatlik Tansiyon Holter
  • BOMED (Non İnvaziv Hemodinami)
  • Geç Potansiyel