444 4 224

Nöroloji

Nöroloji; beyin, beyin sapı, omurilik, çevresel sinir sistemi ve kas hastalıklarını inceleye, teşhis ve tedavilerini üstlenen bilim dalıdır.

 

Vücudun ana komuta merkezi beyin ve emirleri ulaştıran sinirlerdir. Sinirlerin taşıdığı emirleri yapan ise kaslardır.

Birçok sistemik hastalık sinir sistemine ait bulgulara neden olabilirken, nörolojik hastalıkların bazıları da diğer organ sistemlerini etkileyebilir.Örneğin,şeker hastalarının ellerde ve ayaklarda yanma uyuşma şikayetleri, şeker yüksekliğinin çevresel sinirleri haraplaması ile ortaya çıkmaktadır.

 

2000’li yılların başlamasıyla nörolojik bilimlere olan ihtiyaç artmıştır. Bunda en önemli faktör tüm dünyada beklenen yaş ömrünün uzaması ile birlikte yaşlı nüfusun artmasıdır. Gelişmiş toplumlarda yaşlı nüfusun oranı yüksektir, gelişmekte olan ülkemizde de son yıllarda artış göstermiştir.  Yaşlı nüfusun artışı; hipertansiyon, kalp hastalığı ve diabet gibi sistemik hastalıkların ve bunlara bağlı etkilerin artmasına yol açmaktadır. İnme (beyin damarlarında tıkanma ya da kanama sonrasında gelişen felç tablosu) bu etkilerin en sık ve en korkulanıdır. Yine yaşlı nüfusun artması ile, hafıza bozuklukları, Alzheimer Demans, Parkinson Hastalığı, ellerde titreme, yürüme ve denge bozukluğu daha sık rastlanır hale gelmiştir.

 

Nöroloji bölümünde hasta ile konuşulması, şikayetlerini kendi ifadeleriyle anlatması ve muayenesi hastalıkların tanı aşamasında son derece önemlidir. Tıp teknolojisinin gelişmesi nörolojik bilimlerde ileri tetkik yöntemlerinin kullanılması yaygınlaşmıştır. Gerektiğinde son derece kıymetli olan bu ileri tetkik yöntemleri hiçbir zaman klinik muayenenin önüne geçememiştir. 

 

Sık görülen nörolojik hastalıklar:

  • Beyin damar hastalıklarına bağlı inme
  • Başağrısı (gerilim tipi başağrısı, migren…)
  • Başdönmesi
  • Polinöropatiler (kollar ve bacaklarda uyuşma-karıncalanma…)
  • Unutkanlık ve Alzheimer demans
  • Parkinson hastalığı ve hareket bozuklukları (istemsiz hareketler, anormal kasılma…)
  • Multipl skleroz
  • Epilepsi
  • Kalıtsal sinir ve kas hastalıkları

 

Nöroloji bölümünde aynı zamanda nörofizyolojilk tetkikler de yapılmaktadır.Epilepsi hastalarının tanı ve takibinde kullanılan EEG; beynin elektriksel  aktivitesinin, beyin dalgalarının kayıtlanmasıdır.