444 4 224

Kardiyoloji

  • Koroner arter hastalıkları
  • Kapak hastalıkları
  • Damar Hastalıkları
  • Ritim Bozuklukları
  • Doğuştan kalp hastalıkları
  • Ekokardiyografi (Eko)
  • Holter EKG Ritim Holter