444 4 224

EMG-ENMG

 

EMG tetkiki istenen bazı hastalıklar

  • Sinir yaralanmaları (kırık-çıkık, ateşli silah yaralanması, bıçaklanma, enjeksiyon sonrası)
  • Sinir sıkışmaları (el bileği ve dirsekteki sinir sıkışmaları)
  • Bel ve boyun fıtıkları
  • Yüz felci
  • Sinirlerin fonksiyonlarını bozan hastalıkların etkilerini ölçmek (metabolik hastalıklar, şeker hastalığı, böbrek hastalığı gibi)
  • Kas hastalıklarının teşhisi
  • Kas erimeleriyle giden omurilik hastalıkları
  • Doğum sırasında bebeklerde oluşabilecek sinir yaralanmaları

 

  • EMG nasıl yapılır?

EMG tetkiki iki kısımda yapılır:

- Sinirlerin iletimlerinin ölçümü

- Kasların incelenmesi.

      Hastada düşünülen tanıya göre bunların her ikisi veya yalnızca biri yapılabilir. İncelenecek sinirlere ve hastalıkların durumuna göre15 dakika ile 1 saat arasında sürer.

      Sinir iletim ölçümü: Kol, bacak veya diğer vücut kısımlarında tetkiki yapacak doktorunuz tarafından bazı sinirler seçilir. Deri üzerine yerleştirilen bir elektrot aracılığı ile elektrik akımı verilerek uyartılır. Verilen elektrik akımı saniyenin binde birinden daha kısa sürelidir ve zararsızdır. Bu elektrik akımı verildiği yerde hoşa gitmeyen bir his oluşturur, ancak bu his genellikle ağrı şeklinde algılanmaz. Sinirde yayılan aktivite bir diğer elektrot ile kaydedilir. Bu kayıttan yararlanılarak sinirin uyarıyı iletip iletmediği, iletim hızı ve uyaranın oluşturduğu cevabın derecesi ölçülür. Bir EMG tetkiki sırasında genellikle 5 ila 10 sinirden ölçüm yapılır.

     Kasların incelenmesi: İğne şeklinde bir elektrot kol, bacak veya diğer vücut kısımlarında seçtiğimiz bir kas içine yerleştirilerek kastaki elektriksel aktivite incelenir. Bu iğne enjektörlerden farklıdır; ince ve özel üretilmiş iğnelerdir. Bu iğne ile elektrik ya da ilaç verilmez, kasların istirahat ve kasılma sırasındaki verileri kayıtlanır. İğneler tek kullanımlık ve sterildir, her hastada yeni bir iğne kullanılır. Her bir kasın incelenmesi birkaç saniye sürer, bu süre içinde iğne kas içinde tutulur. Bu işlemler genellikle ağrısızdır veya katlanılabilir derecede hafif şiddette bir ağrı oluşturur.

ALS, kas hastalığı gibi hastalıkların tanısı için, sinirdeki yaralanmanın tam ya da kısmi olup olmadığı, hasarın derecesi ancak iğne EMG deki bilgilerle ortaya konabilir. Bir EMG tetkikinde incelenmesi gereken kas sayısı düşünülen tanıya göre değişir; genellikle 1 - 10 arası sayıda kas incelenir.