444 4 224

Kalite Politikamız

BURTOM HİZMET KALİTE STANDARTLARI (HKS) POLİTİKASI Sağlık hizmetinin üretildiği ve sunulduğu süreç içerisinde; sağlık hizmeti alan hastalar en kısa sürede sağlıklarına kavuşmayı istemekte, tanı ve tedavilerinin doğru bir şekilde, gelişen teknoloji yoluyla yapılmasını talep etmektedirler. Süreç, hasta ve yakınlarının beklentilerinin karşılanması, çalışan memnuniyeti ve en önemlisi hastaya zarar vermemek için en iyi tıbbi uygulama ilkelerinin konulması ve yönetilmesi ile sağlanmakta olup; bilimsel, kendi koşullarına uygun gerçekçi, yenilikçi, sürekli iyileştirilebilen, ölçülebilir ve uygulanabilir kalite standartlarına sahip olma gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Hizmet Kalite Standartları (HKS); hasta ve çalışan güvenliğini merkezine alarak süreçleri farklı açılardan sistematik bir şekilde irdeleyen, uygulayıcılara yol gösterici özellik taşıyan ve uygulamaların değerlendirilmesinde kullanılan standartlar bütünüdür.Bu kapsamda; BURTOM Sağlık Grubu Tıbbi Görüntüleme ve Tanı hizmetleri bünyesinde Hizmet Kalite Standartları çalışmalarını yürütmek üzere “Kalite Yönetim Birimi” oluşturulmuştur. 

“Kalite Yönetim Birimi” 

BURTOM Tıbbi Görüntüleme ve Tanı birimlerinin hizmet kalite standartları gereksinimlerini belirleyerek, uygulamalarını Sağlık Bakanlığı 01/03/2011 tarih ve 9489 sayılı "Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi" kılavuzlarına uygun olarak yürütmekle yükümlüdür. BURTOM Sağlık Grubu olarak, bu çerçevede bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gözetilerek ekonomik ve yönetsel gelişmelere, mevzuata ve hizmet kalite standartlarına etik değerlerden vazgeçmeden, ekip ruhu içerisinde, katılımcı, modern yönetim anlayışımızla hizmet verme bilincinde olarak referans bir sağlık kuruluşu olma çabamızı sürdüreceğiz. 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ olarak; 

1- Misyonumuz; Sağlık hizmeti sunumu ile ilgili mevzuat doğrultusunda bilimsellik ve etik ilkelere bağlı kalarak insana ve çevreye saygılı, nitelikli sağlık hizmeti vermektir. 

2- Vizyonumuz: Kalite kültürünü tüm uygulamalarda yaşama geçiren, hasta haklarına saygılı, sağlık hizmetlerini ileri tıbbi, teknolojik ve idari uygulamalar ile uluslar arası standartlarda gerçekleştiren, toplumun özlediği, güvenilir, kaliteli, verimli ve tercih edilen referans bir sağlık merkezi olmaktır. 

3- Kalite Politikamız: Çalışanlarımıza ve hizmet kullanıcılarımıza çağdaş, nitelikli, katılımcı, saygılı, ilgili bir ortamda, her alanda eğitimin gerekliliğine inanan, kaliteli ve verimli bir şekilde, memnuniyeti hedefleyen, sürekli iyileşme ilkesi doğrultusunda, kalıcı çözümlere önem veren, kaynakları etkin kullanan, ekip ruhu içerisinde karşılıklı sevgi, saygı ve işbirliğine dayalı çağdaş yönetim anlayışımız ile güler yüzlü hizmet vermektir. 

4- Değerlerimiz:

  • Saygı, hoşgörü ve anlayış,
  • Eşitlik, objektiflik, tarafsızlık, güvenilirlik,
  • Bilimsellik ve sürekli eğitim,
  • Katılımcılık, etkinlik ve verimlilik,
  • Dürüstlük, disiplinli çalışma,
  • Etik kurallara uygunluk,
  • Ben yerine biz diyebilme,
  • Yenilikçilik, sürekli iyileştirme,
  • Memnuniyet hedefli yaklaşım,


Kalite Yönetim Direktörü 
Uz.Dr.Hakan KUYUMCU / Genel Müdür Yardımcısı