444 4 224

Manyetik Rezonans Görüntüleme (Açık MR) 0.35 TESLA

MR görüntüleme yumuşak doku kontrastı en yüksek görüntüleme yöntemidir. Ayrıca hastanın pozisyonunu değiştirmeden her üç düzlemde görüntü vermesi, kemik yapıların engellediği organları inceleyebilmesi, ilaç kullanılmadan damarların incelenmesi (MR anjiografi) ve X-ışını gibi zararlı etkilerinin olmaması MR görüntüleme yönteminin üstünlüklerini arttıran diğer özellikleridir.

 

MR görüntüleme yöntemi vücudun her bölgesini (beyin, omurilik, omurga, akciğer, karın içi organlar, kemik ve eklemler, damarlar, vs...) görüntülemekte ve hastalıkların tanısında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca MR-anjiografi, MR-ürografi ve MR-kolanjiografi ile damar yapıları, idrar yolları ve safra kanalları hastaya hiçbir zarar vermeden ve ilaç kullanılmadan komplikasyonsuz incelenebilmektedir.

 

MR cihazları, halk arasında tünel diye nitelenen dar ve kapalı bir çekim ünitesinden oluşmaktadır. Kapalı alan korkusu (klostrofobi) nedeni ile %2-3 oranında hasta MR cihazına kesinlikle girememekte ve gerektiği halde MR çekimi yapılamamaktadır. Ayrıca %5-10 oranında hastanın MR çekimleri de yine aynı nedenle ancak yoğun ikna ve rahatlatıcı ilaçlar yardımı ile yapılabilmektedir. Tetkiki hiç tolere edemeyen hastalara genel anestezi verilerek yapılabilmektedir. Diğer yandan çocuk hastaların uyanık olarak kapalı MR sistemine sokulabilmesi mümkün değildir. Çocuklar cihaz içinde yalnız kalmaktan korkmaktadır

 

 AÇIK MR sistemi kapalı alan korkusu olan hastalar, yaşlılar ve çocuklar için konforlu bir sistemdir. Hastalar AÇIK MR cihazına isterlerse yakınları ile birlikte girebilir ve hatta el ele tutuşabilirler. Çocuk hastalar AÇIK MR sistemine anneleri ve oyuncakları ile birlikte girebilir ve sakin huzurlu bir şekilde inceleme yapılabilir. AÇIK MR cihazının tıbbi girişimsel işlemlere olanak vermesi nedeni ile MR eşliğinde biyopsi ve diğer girişimsel işlemler de bu cihaz ile mümkündür.

 

BURSA ve çevre illerdeki hastaların bu sorununu çözmek için BURTOM Tıbbi Görüntüleme ve Tanı Merkezleri  10.hizmet yılında AÇIK MR sistemini BURSA'ya kazandırmıştır. BURTOM Villa Biçen Şubesinde hizmet vermekte olan AÇIK EMAR yüksek teknolojik donanımı ve güvenilir sağlık hizmeti ile Bursa'lıların sağlık sorunlarına çözüm bulmaktadır.