444 4 224

Girişimsel Radyolojik Tetkikler

1970'li yılların başına kadar yalnız röntgenden ibaret olan Diyagnostik Radyolojide günümüzde, çoğunda görüntülerin bilgisayarlarla oluşturulduğu, birçok tanı yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler sayesinde daha küçük boyutlu lezyonlar kesit görüntülerle çok daha iyi lokalize edilebilmektedir. İğne, kateter ve kılavuz tel gibi girişim gereçlerindeki teknolojik ilerlemelerle birlikte lezyonların ve ona ulaşılacak yolların açık bir şekilde görüntülenmesi, tedaviye dönük birçok girişimin başarı ile uygulanabilmesini sağlar.

Diyagnostik Radyoloji yöntemlerinin yol göstericiliğinde uygulanan ve cerrahi prensiplerle ince manüplasyon yeteneğini birleştiren bu dala Girişimsel Radyoloji denmektedir. Girişimsel Radyoloji birçok olguda cerrahiye alternatif olarak büyük ekonomik yarar sağlar, birçok olguda hastanın durumunu düzelterek cerrahiyi kolaylaştırır.

Girişimsel Radyolojinin tanı dalını oluşturan perkütan iğne biyopsisi tanının temel yöntemlerinden biridir. Dekompresyon, direnaj, taş çıkartılması, perkütan katater nefrostomisi biliyer kanalı dışarıya bağlayan ve perkütan biliyer girişimler, perkütan kolesistostomi, perkütan apse direnajı, perkütan tedaviler, vasküler girişimler, ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografi rehberliğindeki biyopsiler girişimsel radyoloji başlığı altında sıklıkla yapılan uygulamalardır.