444 4 224

PET/CT

PET/CT, PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) ve CT (bilgisayarlı tomografi)nin birleşiminden oluşan bir görüntüleme cihazıdır. PET hücrelerin fonksiyon ve metabolizması hakkında bilgi verirken CT de anatomik veri sağlar.
PET/CT kullanım alanları nelerdir?
PET/CT daha çok onkoloji (kanser)''de kullanılan, hastalarda tanı konmasında, tedaviye karar vermek için evrelemede (yaygınlığın tespiti), hastanın uygulanan tedaviye verdiği cevabın değerlendirilmesinde, nüks (yenileme) veya metastaz (başka yere yayılma) şüphesinde ve son zamanlarda radyoterapi planlamasında ışınlanacak canlı kanser dokusunun daha doğru belirlenmesinde,
Akciğer''de soliter pulmoner nodüllerin ayırıcı tanısında,
Ayrıca seçilmiş kalp hastalarında by-pass, stent, gibi girişimlerden önce canlı kas dokusunun varlığını araştırılmasında,
Nörolojide şüphede kalınan durumlarda Alzheimer tanısının konmasında ve epilepsi (sara) hastalığında ameliyata karar vermede.
PET-CT''nin avantajları :
Yapılan çalışmalarda PET/CT''nin kanser hastalarında kullanılmasıyla yaygınlığının belirlenmesinde, uygulanacak tedavinin seçiminde ve nüks gibi şüpheli durumların incelenmesinde çok yararlı olduğu saptanmıştır. Evrelemede uygulanacak tedavi yönteminin belirlenmesinde (cerrahi, cerrahi+kemoterapi/radyoterapi, kemoterapi/radyoterapi vb..) önemli bir rol oynamaktadır.
Böylece hastalar gereksiz cerrahî girişimden kurtulmakta veya ameliyat edilemez denilen hastalar evrelemesi doğru yapıldığından ameliyat edilebilmektedir.
Nüksler daha erken tespit edilebilmektedir. Hastalığın yaygınlığı daha iyi belirlenmiş olduğundan daha doğru tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir veya gereksiz tedavilerden kaçınılabilmektedir.
Tedavi cevabı değerlendirilerek kemoterapîye devam etme veya gerekliyse (ör: kanserli doku uygulanan tedaviye direnç gösteriyorsa] kemoterapi ilaçlarını değiştirmeye daha erken dönemde karar verilebilmektedir.
PET/CT hastaları için tetkik öncesi ön hazırlıklar nelerdir?
PET/CT için hastaların tetkik öncesi 6 saat süreyle aç olması gerekmektedir. Hastalar, insulin yada oraı antidiyabetik dışındaki ilaçlarını alabilirler. Diyabetik hastalarda, endojen glukozun FDG ile etkileşime girmesi nedeniyle görüntü kalitesi istendiği şekilde olmamaktadır. Bu nedenle FDG enjeksiyonu öncesi, kan glukoz düzeyi belirlenir ve genellikle 180 mg/dL üzeri kan glukoz düzeylerinde tetkikin yapılması tavsiye edilmez.
PET/CT ''de görüntüleme nasıl yapılır?
PET/CT''de FDG (Fluorodeoksiglükoz) isimli özel radyofarmasötik, odada istirahat halinde olan hastaya damardan enjekte edilir. Kanserli dokularda FDG''nin birikebilmesi için 45-90 dakika beklendikten sonra hastanın boyu île orantılı olarak yaklaşık 25- 30 dakikalık bir çekim uygulanır. Gerekeli görülen durumlarda 2 saat sonra ikinci bir görüntüleme yapılır.