444 4 224

Yasa Ertelendi, Uyum Kolaylaştı

1 Ocak 2013 itibariyle başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası uygulamaları süreçle birlikte kapsamının genişleyeceği belirtiliyordu. SGK bölge sicil numaralarına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliği, tehlike sınıfları listesinde çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan ve 50’nin altında çalışanı bulunan iş yerleri için 1 Temmuz yeni bir döneme işaret ediyordu ancak yasa torba kanun teklifinde belirtilen erteleme kararı ile meclisten geçti. Uygulama noktasında sorunların yaşandığına değinen Burtom OSGB İşletme Müdürü Serdar Yüm, bu ertelemenin sistemdeki bazı aksaklıklar ve işverenlerin yasaya hâkimiyeti anlamında uyumu kolaylaştıracağını düşünüyor.

Uzun bir dönemdir uzmanlarca işaret edilen 1 Temmuz tarihi ile ilgili hem hizmet verecek OSGB şirketlerinin hem de işverenlerin belirsizlik yaşadığını belirten Serdar Yüm, mevzuattaki problemli noktaların giderilmesinin ileride çıkabilecek büyük aksaklıkları önleyeceği görüşünde. Kabul edilen erteleme kararıyla zorunluluklar, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Temmuz 2016; 50'den az çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Ocak 2014’te yürürlüğe girecek.

Mevcut durumda yaşanan uzman eksikliğinin bu ertelemeyle birlikte büyük oranda çözüleceğini belirten Burtom OSGB İşletme Müdürü Serdar Yüm, uzman açığı ile ilgili sorun kalmadığında yasanın uygulanışında fark edilir bir maliyet düşüşü de olacağını vurguladı. 

SERDAR YÜM: ERTELEME YANLIŞ ANLAŞILMASIN

Yapılan ertelemenin kapsamını değerlendiren Serdar Yüm, ‘ Bu ertelemeyle birlikte işverenler yaptıkları sözleşmeleri iptal etmeleri gerektikleri kanaatine vardı. Ancak yasanın erteleme boyutu sadece iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimliği kısımlarında etkin. Yani işverenler risk analizi, acil durum planlarının hazırlanması, sağlık gözetimleri, İSG eğitimlerinin verilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgili süreçten muaf değiller.’ Dedi.