444 4 224

Solunum koruyucu maske seçimi ve kapalı ortamlarda kullanımı

Oksijen miktarının ardından, ortamda bulunan risk etmeni (gaz türü, toz vb.) ve yoğunluğu ölçümle belirlenmelidir. Toz ya da gaz filtresi seçimi, risk etmenine ve sınır değerin altında ya da üstünde olmasına göre değişmektedir. Ortamda sadece toz var ve eşik sınır değerin üstünde ise toz maskesi kullanılır. Oksijenin yeterli olduğu ve toz bulunan alanlarda, toz yoğunluğu eşik sınır değerin 4 katına kadarsa FFP1, 12 katına kadarsa FFP2, 50 katına kadar ise FFP3 toz maskeleri ile koruma sağlanır. Havayla taşınan solunabilecek partiküllerin FFP1 maskelerde %78’i, FFP2 maskelerde %92’si, FFP3 maskelerde %98’i filtreden geçirilir. Toz maskeleri EN 149'a uygun olmalıdır.

Ortamda tozun yanı sıra yoğunluğu eşik sınır değerin altında olan kaynak-lehim gibi organik gazlar bulunuyorsa aktif karbonlu toz maskeleri ile koruma sağlanabilir.Ortamda gaz varsa ve gaz yoğunluğu eşik sınır değerin üzerinde ise yarım yüz ya da tam yüz filtreli maskelerle koruma sağlanır. Gazın türüne göre, gaz organikse A, inorganik asit-klor gazlarına karşı B, Sülfürik gazlara karşı E, Amonyak gazı ise K tipi filtre kullanılır. Bunların dışında CO, Hg ve NO filtreleri bulunmaktadır.Gazın türü bilinmiyorsa ABEK filtre kullanılır.

Eşik sınır değerin üzerinde gaz ve toz bir arada ise ABEK P3 filtre kullanılır.

Kapalı ortamlarda, solunum koruyucu donanım seçiminde ortamdaki oksijen miktarının ölçülmesi hayatidir. Oksijen düzeyinin yetersiz olduğu ortamda, hava beslemeli solunum koruyucular kullanılmalıdır. Oksijen miktarının %19’un altında olduğu durumlarda, oksijenin yetersiz olması ve metan gazı birikmesi riski nedeniyle toz maskeleri kullanılamaz, Dışarıdan temiz hava beslemeli, tüplü/basınçlı maskeler ya da oksijen maskeleri kullanılmalıdır. Oksijen düzeyi yetersizken hava baslemesi olmayan gaz ya da toz maskelerinin kullanımı boğulma nedeniyle ölümle sonuçlanabilir.