444 4 224

Mikrobiyoloji Laboratuvarı (Bakteriyoloji, Seroloji, IFA, Bloot)

Bakteriyoloji Birimi (Kültür ve Antibiyogram)

Laboratuvarımızda çeşitli kültür analizleri yapılmaktadır (Boğaz, idrar, kulak akıntısı, apse, semen, gaita, vaginal akıntı, üretral akıntı, beyin omurilik sıvısı ve kan ) Bakteri tanımlanması API sistemi ile yapılmaktadır. Streptokok kiti ile A,B,C,D grup antijenleri ayrımında yapılmaktadır. Quıckvue Strep A testi ile boğaz sürüntüsünden alınan örnekten direkt. A Grup beta hemolitık streptokok ayrımında kısa sürede ( 30 dk. ) sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca beta hemolitik streptokok ve enterokoklarda hızlı ve güvenilir olması nedeniyle PYR testi uygulanmaktadır. Antibiyotik duyarlık testi disk difuzyon yöntemi ile çalışılmaktadır. Bütün dünyada kabul görmüş NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory) kriterleri uygulanmaktadır.

Seroloji Birimi (Seroloji, IFA, Bloot testler)

Grup-Aglütinasyon (TO-TH-BO-BH)

Brucella-Aglütinasyonu

Brucella Anti Human Globulin

Brucella IgM (2-ME redüksiyon)

Direkt ve indirekt coombs

VDRL (Venereal disease research lab)

TPHA (Treponema pallıduım hemaaglütinasyon)

Echinocccus(IHA)

Chlamydia

Ürogenital Mycoplasma

Entamoeba hystolitica antijen ve antikoru

Gaitada Rotavirus antijeni

Helicobacter pylori

Gaitada parazit (konsantrasyon yöntemleri kullanılmaktadır.) Direkt bakıda amip ve diğer kist formlarının incelenmesinde özel yöntemler uygulanmaktadır.

Gaitada hazım testi (gaitada mikroskobik inceleme, ph, nişasta, et lifleri, yağ asitleri ve nötral yağlar)

Gaitada gizli kan (kard test)

ANA (IFA)

ENA (Westernbloot)

EBV IGM Profili (immunbloot)

EBV IGG Profili (immunbloot)

Klinik laboratuvarcılıkta doğru ve güvenilir sonuçlar elde edilmesi için kalite kontrolu vazgeçilmez bir uygulamadır. Laboratuvarlar arası karşılaştırma programının (LABPT ve Euroimmun) katılımcısıyız.Güncel raporlarımızı http://burtomlab.com.tr/kalite sayfamızdan görebilirsiniz.

Mikrobiyoloji Laboratuvarımız hafta içi 8:00 - 19:00 Cumartesi 8.00 – 18:00 saatleri arasında çalışmakta olup, mesai saatleri içerisinde 2 Sağlık Teknikeri görev yapmaktadır. 

Mikrobiyoloji Birimi Sorumlu Operatörü                 : 444 8 224 / 224

Mikrobiyoloji Birimi Operatörü                                 : 444 8 224 / 225

Mikrobiyoloji Sorumlu Uzmanı                                 : 444 8 224 / 202