444 4 224

Birimlerimiz

 • Merkez Laboratuvar (Biyokimya-Koagulasyon , Rutin Hormon, CBC-Hematoloji-İdrar)

  Biyokimya Birimi

  Hormon Birimi

  CBC-Hematoloji-İdrar Birimi

  Burtom Esentepe şubesinde hizmet veren Merkez Laboratuvarımız Biyokimya, Hormon, CBC-Hematoloji-İdrar birimlerinden oluşmaktadır. Merkez Laboratuvarımız kan, idrar, beyin-omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarında, Rutin Biyokimyasal Testler (proteinler, lipitler, enzimler, karbonhidrat metabolizması ile ilgili testler, elektrolitler), kan düzeyi takip edilen ilaç düzeyleri, Tiroid Hormonları ve Antikorları, Fertilite Hormonları, Anemi Markerleri, Tümör Belirteçleri, Hepatit testleri, TORCH testleri, Tam Kan Sayımı, Periferik yayma incelemesi, Eritrosit Sedimantasyon Hızı ve Koagülasyon testleri gibi yaklaşık 120 parametre test tam otomatize analizörlerde çalışılmaktadır. Merkez Laboratuvarımıza günlük ortalama 500 civarında numune gelmekte ve bu numunelerden yaklaşık 1500 adet test çalışılmaktadır. Merkez Laboratuarımızda çalışılan testler ortalama 2 saat içerisinde rapor edilmektedir.

  Tam kan sayımı için 27 parametreli tam otomatize kan sayım sistemleri kullanılmakta, patolojik bulgu içerme olasılığı olan numuneler periferik yayma yapılarak mikroskopik olarak değerlendirilmektedir.

  Merkez Laboratuvarımızda çeşitli sebepler nedeni ile çalışılamayan testler için Düzen Laboratuvarlar Grubu' ndan ve yurtdışından (Mayo Medikal Amerika, Cerba Laboratuvarı Fransa, Euroimmun Laboratuvarı Almanya, Willink Laboratuvarı İngiltere) hizmet alınmaktadır.

  Merkez Laboratuvar sonuçlarımızın kalitesi internal (Her gün, her test için 2 farklı düzeyde kontrol) ve eksternal kalite kontrol (Randox Riqas, LABPT, Instand) programları ile takip edilmektedir. Güncel raporlarımızıhttp://burtomlab.com.tr/kalite sayfamızdan görebilirsiniz.

  Merkez Laboratuvar Biyokimya Biriminde Roche Cobas 6000 seri C 501, 1 adet İntegra 400 Plus Biyokimya otoanalizörü, Siemens BFT II Koaglasyon cihazları bulunmaktadır.

  Merkez Laboratuvar Hormon Biriminde Roche Cobas 6000 seri E 501, Roche Elecsys 2010, Abbot Architech i1000srhormon cihazları bulunmaktadır.

  Merkez Laboratuvar CBC-Hematoloji-İdrar Biriminde Sysmex XN 1000,Mindray BC 5800,Vital Sedimantasyon,Roche Urisys 2400 cihazları bulunmaktadır.

  Merkez Laboratuvarımız hafta içi 8:00 - 19:00 Cumartesi 8.00 – 18:00 saatleri arasında çalışmakta olup, mesai saatleri içerisinde 4 Sağlık Teknikeri görev yapmaktadır.

  Biyokimya Birimi Sorumlu Operatörü                         : Sağlık Teknikeri Halime HASAN   444 8 224 / 221

  Hormon Birimi Sorumlu Operatörü                             : Sağlık Teknikeri Selenay DUYAR  444 8 224 / 222

  CBC-Hematoloji İdrar Birimi Sorumlu Operatörü       : Sağlık Teknikeri Selcan SANU      444 8 224 / 223

  Merkez Laboratuvar Birim Teknik Sorumlusu            : Sağlık Teknikeri Günsu ŞİMŞEK   444 8 224 /  210

  Merkez Laboratuvar Sorumlu Biyokimya Uzmanı      : Uzm.Dr.Ramazan AKÇA                 444 8 224 /  201

 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı (Bakteriyoloji, Seroloji, IFA, Bloot)

  Bakteriyoloji Birimi (Kültür ve Antibiyogram)

  Laboratuvarımızda çeşitli kültür analizleri yapılmaktadır (Boğaz, idrar, kulak akıntısı, apse, semen, gaita, vaginal akıntı, üretral akıntı, beyin omurilik sıvısı ve kan ) Bakteri tanımlanması API sistemi ile yapılmaktadır. Streptokok kiti ile A,B,C,D grup antijenleri ayrımında yapılmaktadır. Quıckvue Strep A testi ile boğaz sürüntüsünden alınan örnekten direkt. A Grup beta hemolitık streptokok ayrımında kısa sürede ( 30 dk. ) sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca beta hemolitik streptokok ve enterokoklarda hızlı ve güvenilir olması nedeniyle PYR testi uygulanmaktadır. Antibiyotik duyarlık testi disk difuzyon yöntemi ile çalışılmaktadır. Bütün dünyada kabul görmüş NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory) kriterleri uygulanmaktadır.

  Seroloji Birimi (Seroloji, IFA, Bloot testler)

  Grup-Aglütinasyon (TO-TH-BO-BH)

  Brucella-Aglütinasyonu

  Brucella Anti Human Globulin

  Brucella IgM (2-ME redüksiyon)

  Direkt ve indirekt coombs

  VDRL (Venereal disease research lab)

  TPHA (Treponema pallıduım hemaaglütinasyon)

  Echinocccus(IHA)

  Chlamydia

  Ürogenital Mycoplasma

  Entamoeba hystolitica antijen ve antikoru

  Gaitada Rotavirus antijeni

  Helicobacter pylori

  Gaitada parazit (konsantrasyon yöntemleri kullanılmaktadır.) Direkt bakıda amip ve diğer kist formlarının incelenmesinde özel yöntemler uygulanmaktadır.

  Gaitada hazım testi (gaitada mikroskobik inceleme, ph, nişasta, et lifleri, yağ asitleri ve nötral yağlar)

  Gaitada gizli kan (kard test)

  ANA (IFA)

  ENA (Westernbloot)

  EBV IGM Profili (immunbloot)

  EBV IGG Profili (immunbloot)

  Klinik laboratuvarcılıkta doğru ve güvenilir sonuçlar elde edilmesi için kalite kontrolu vazgeçilmez bir uygulamadır. Laboratuvarlar arası karşılaştırma programının (LABPT ve Euroimmun) katılımcısıyız.Güncel raporlarımızı http://burtomlab.com.tr/kalite sayfamızdan görebilirsiniz.

  Mikrobiyoloji Laboratuvarımız hafta içi 8:00 - 19:00 Cumartesi 8.00 – 18:00 saatleri arasında çalışmakta olup, mesai saatleri içerisinde 2 Sağlık Teknikeri görev yapmaktadır. 

  Mikrobiyoloji Birimi Sorumlu Operatörü                 : 444 8 224 / 224

  Mikrobiyoloji Birimi Operatörü                                 : 444 8 224 / 225

  Mikrobiyoloji Sorumlu Uzmanı                                 : 444 8 224 / 202

 • Hasta Kabul Birimi

  Merkez Laboratuvarımız Esentepe semtinde otoparkı açık ve kapalı bekleme alanları ile tetkikleriniz için rahat, konforlu, ferah binamız ve deneyimli güleryüzlü hasta kabul personellerimiz ile hizmet vermektedir.

  Test Sonuçları kayıt esnasında verilen elektronik posta adresine, faksa otomatik olarak gönderilmektedir. Aynı zamanda kayıt esnasında yada daha sonra web adresimiz üzerinden talep edeceğiniz şifre ilewww.burtomlab.com.tr/İnternet Şubesi/Bireysel Hizmetler adresinden raporlara ulaşabilirsiniz.

  Hasta Kabul birimimiz hafta içi 8:00 - 19:00 Cumartesi 8.00 – 18:00 saatleri arasında çalışmakta olup, mesai saatleri içerisinde 2 personelimiz görev yapmaktadır. 

   

  Hasta Kabul Birimi Operatörü                                   :  444 8 224 / 102 – 103

  Hasta Kabul Birimi Operatörü                                   :  444 8 224 / 102 – 103

 • Kurumsal Hizmetler-Numune Alma ve Kabul Birimi

  Laboratuvarımız Bursa İl Merkezi, ilçeler ve çevre illere hizmet vermekte olan bölge laboratuvarı niteliğindedir. İl merkezinde Motorlu kuryeler ile numune transfer hizmeti verilmektedir. Şehir dışından kargo ile numune kabulü de yapılmaktadır. Yaklaşık 100 laboratuvar/Hastane/Tıpmerkezine hizmet verilmektedir.

  Kurumsal hizmetler için laboratuvarımızda ayrı bir birim bulunmaktadır. Testler en kısa sürede sonuçlandırılmakta ve kurumlara elektronik posta, faks yolu ile ulaştırılmaktadır. Aynı zamanda Kurumlara özel Kurum kodu ve şifresi ile www.burtomlab.com.tr/İnternet Şubesi/Kurumsal Hizmetler adresinden raporlara ulaşım sağlanmaktadır.

  Kan alma işlemleriniz yetişkin ve çocuklar için özel olarak hazırlanmış, ferah alanlarda tecrübeli sağlık teknikerimiz tarafından yapılmaktadır.

  Numune Kabul Birim Personeli                                : 444 8 224 / 211

  Numune Kabul Birim Personeli                                : 444 8 224 / 212

  Ulaşım Hizmetleri Operatörü                                     : 

  Ulaşım Hizmetleri Operatörü                                     :

 • Kalite Birimi

  Yapım Aşamasındadır !