444 4 224

Yrd.Doç.Dr.Gökhan ERBAĞ /İç Hastalıkları Uzmanı

Ad Soyad : Yrd.Doç.Dr.Gökhan ERBAĞ Unvan : İç Hastalıkları Uzmanı Tıbbi Birim : Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Klinik : İç Hastalıkları E-Posta : gokhan.erbag@konur.com.tr

Ögrenim Bilgisi
2006 TIP FAKÜLTESI/DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ/IÇ HASTALIKLARI ANABILIM DALI
Tez adı: AROMATAZ INHIBITÖRÜ KULLANAN ERKEN EVRE MEME KANSERLI HASTALARDA
OSTEOPOROZ GELISME RISKI (2012) Tez Danısmanı:(KAZIM UYGUN)
Tıpta Uzmanlık KOCAELI ÜNIVERSITESI
Eylül/2012
1999 DÜZCE TIP FAKÜLTESI/DÜZCE TIP PR.
Lisans ABANT IZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI
2005
Görevler
YARDIMCI DOÇENT ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI/DAHILI TIP BILIMLERI
2013 BÖLÜMÜ/IÇ HASTALIKLARI ANABILIM DALI)
ARASTIRMA GÖREVLISI KOCAELI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI/DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ/IÇ
2006-2012 HASTALIKLARI ANABILIM DALI)
Yönetilen Tezler * Yurt içi/Yurt Dısı Üniversitelerde veya diger kurumlarda yönetilen tezler
PINAR KOÇ, Meme Kanseri olan hastalarda Endocan düzeyi ile prognostik belirteçler arasındaki iliski,
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI/DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ/IÇ
HASTALIKLARI ANABILIM DALI/ (Devam Ediyor)
1.
Projelerde Yaptıgı Görevler:
HIPERBARIK OKSIJEN TEDAVISI UYGULANAN RATLARDA YAG DOKUSUNUN ENDOKRIN VE
IMMUNOLOJIK CEVABININ INCELENMESI, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel
arastırma projesi, Arastırmacı, , 01/01/2014 - 01/01/2016 (ULUSAL)
1.
Meme Kanseri Olan Hastalarda Endocan Düzeyi Ile Prognostik Belirteçler Arasındaki Iliski,
Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Danısman (Yürütücü Gerçek
Kisi ise), , 01/03/2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
2.
Idari Görevler
1
2015
Bashekim Yardımcısı ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI
Bilimsel Kuruluslara Üyelikler
1. Iç Hastalıkları Uzmanlık Dernegi, Üye , 2016
Dersler *
Ögrenim Dili Ders Saati
2015-2016
Lisans
Plazma hücre diskrazileri Türkçe 2
Alkolik ve Non-alkolik Steatohepatit Türkçe 2
Koagülasyon sisteminin ilerleyisi Türkçe 1
DIK Türkçe 1
Ishalli hastaya yaklasım Türkçe 1
Sarılıklı hastaya yaklasım Türkçe 1
Portal hipertansiyon-Karaciger Sirozu Türkçe 2
Hepatik ensefalopati-Özofageal varisler Türkçe 2
GIS kanamaları Türkçe 2
Akut –kronik pankreatit Türkçe 2
Karacigerin otoimmün, herediter hastalıkları ve kolestatik
karaciger hastalıkları
Türkçe 2
Anormal karaciger testleri olan hastanın degerlendirilmesi Türkçe 1
Lösemiler Türkçe 1
Miyeloproliferatif Hastalıkalar Türkçe 2
Lenfoproliferatif hastalıklar Türkçe 2
Fizik muayene Türkçe 2
Lenfomalar Türkçe 1
Anemiler Türkçe 2
Koagülopatiler Türkçe 1
Asitli hastanın degerlendirilmesi Türkçe 1
Infamatuar barsak hastalıkaları Türkçe 2
Gebelik ve karaciger hastalıkları Türkçe 1
Gastroözefageal reflü hastalıgı-Dispepsi- Helikobakter pylori ve
Peptik ülser ve komplikasyonları
Türkçe 2
Kronik viral hepatitler Türkçe 2
Kanama diatezleri ve hemofililer Türkçe 2
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
2
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. ERBAG GÖKHAN,EROGLU MUSTAFA,TÜRKÖN HAKAN,SEN HACER,BINNETOGLU EMINE,AYLANÇ
NILÜFER,ASIK MEHMET (2016). Relationship between betatrophin levels and metabolic
parameters in patients with polycystic ovary syndrome. Cellular and Molecular Biology, 62(5), 19-
23., Doi: 10.14715/cmb/2016.62.5.4 (Yayın No: 2740554)
2. SEN HACER,ERBAG GÖKHAN,OVALI MEHMET AKIF,ÖZTOPUZ RAHIME ÖZLEM,UZUN METEHAN
(2016). Investigation of endocrine and immunological response in fat tissue to hyperbaric oxygen
administration in rats. Cellular and Molecular Biology, 62(5), 14-18., Doi:
10.14715/cmb/2016.62.5.3 (Yayın No: 2744943)
3. TOMAN HÜSEYIN,özkul faruk,ERBAG GÖKHAN,ERBAS MESUT,SIMSEK TUNCER,ADAM
GÜRHAN,ARIK MUHAMMET KASIM,ASIK MEHMET (2016). Effects of fine needle aspiration biopsy
FNAB nodule depth on pain score. Irish Journal of Medical Science (1971 -), Doi:
10.1007/s11845-015-1337-y (Yayın No: 2086622)
4. Yılmazer Barıs,GÜMÜSTAS SEVTAP,COSAN FULYA,INAN GÜRCAN NAGIHAN,ENSAROGLU
FATIH,ERBAG GÖKHAN,Yıldız Füsun,ÇEFLE AYSE (2016). High resolution computed tomography
and rheumatoid arthritis semi quantitative evaluation of lung damage and its correlation with
clinical and functional abnormalities. La radiologia medica, Doi: 10.1007/s11547-015-0590-5
(Yayın No: 2087431)
5. SEN HACER,UYSAL FATMA,BINNETOGLU EMINE,ASIK MEHMET,ERBAG GÖKHAN,GÜNES
FAHRI,EROGLU MUSTAFA,TEMIZ AHMET,ADEMOGLU ZELIHA,ÜKINÇ KUBILAY (2015).
EVALUATION OF THE RISK OF ATHEROSCLEROSIS IN PATIENTS WITH ADRENAL INCIDENTALOMA
USING THE ULTRASOUND BIOMARKERS EFT AND CIM. ACTA MEDICA MEDITERRANEA, 31, 757
(Yayın No: 2089542)
6. BEKLER ADEM,ERBAG GÖKHAN,SEN HACER,GAZI EMINE,Sedat Ozcan (2015). Predictive value of
elevated neutrophil lymphocyte ratio for left ventricular systolic dysfunction in patients with non
ST elevated acute coronary syndrome. Pakistan Journal of Medical Sciences, 31(1), Doi:
10.12669/pjms.311.5967 (Yayın No: 2086285)
7. ASIK MEHMET,Kursat Altinbas,Mustafa Eroglu,KARAAHMET ELIF,ERBAG GÖKHAN,Hulya
Ertekin,SEN HACER (2015). Evaluation of affective temperament and anxiety depression levels of
patients with polycystic ovary syndrome. Journal of Affective Disorders, 185, 214-218., Doi:
10.1016/j.jad.2015.06.043 (Yayın No: 2086755)
8. Eroglu Mustafa,ERBAG GÖKHAN,Turkon Hakan,BINNETOGLU EMINE,ÖZKUL FARUK,GÜNES
FAHRI,SEN HACER,YILMAZ YELIZ,sahin murat,ÜKINÇ KUBILAY,ASIK MEHMET (2015). Are Small
Adrenal Incidentalomas Solely a Radiological Finding. Experimental and Clinical Endocrinology &
Diabetes, 123(08), 451-454., Doi: 10.1055/s-0035-1555890 (Yayın No: 2087076)
9. BEKLER ADEM,Erhan Tenekecioglu,ERBAG GÖKHAN,TEMIZ AHMET,ALTUN BURAK,BARUTÇU
AHMET,GAZI EMINE,GÜNES FAHRI,Mustafa Yilmaz (2015). Relationship between red cell
distribution width and long term mortality in patients with non ST elevation acute coronary
syndrome. The Anatolian Journal of Cardiology, 15(8), 634-639., Doi: 10.5152/akd.2014.5645
(Yayın No: 2086020)
10. GÖKMEN FERHAT,AKBAL AYLA,RESORLU HATICE,GÖKMEN ESRA,GÜVEN MUSTAFA,ARAS ADEM
BOZKURT,ERBAG GÖKHAN,KÖMÜRCÜ ERKAM,AKBAL ERDEM,COSAR MURAT (2015). Neutrophil
Lymphocyte Ratio Connected to Treatment Options and Inflammation Markers of Ankylosing
Spondylitis. Journal of Clinical Laboratory Analysis, 29(4), 294-298., Doi: 10.1002/jcla.21768
(Yayın No: 2084787)
11. BEKLER ADEM,Özkan Muhammed Turgut,TENEKECIOGLU ERHAN,GAZI EMINE,YENER Ali
Ümit,TEMIZ AHMET,ALTUN BURAK,BARUTÇU AHMET,ERBAG GÖKHAN,BINNETOGLU EMINE (2015).
Increased Platelet Distribution Width Is Associated With Severity of Coronary Artery Disease in
Patients With Acute Coronary Syndrome. Angiology, 66(7), 638-643., Doi:
10.1177/0003319714545779 (Yayın No: 2087726)
12. BEKLER ADEM,GAZI EMINE,ERBAG GÖKHAN,BINNETOGLU EMINE,BARUTÇU AHMET,SEN
HACER,TEMIZ AHMET,ALTUN BURAK (2015). Right ventricular function and its relationship with
grade of hepatosteatosis in non alcoholic fatty liver disease cardiovascular topic. Cardiovascular
Journal Of Africa, 26(3), 109-113., Doi: 10.5830/CVJA-2014-068 (Yayın No: 2087510)
13. TEMIZ AHMET,YENER ALI ÜMIT,BARUTÇU AHMET,GAZI EMINE,ALTUN BURAK,BEKLER
ADEM,VURAL AHMET,ÖZKAN MUHAMMED TURGUT ALPER,KURT TOLGA,ERBAG GÖKHAN,SEN
HACER (2015). Are patients who were previously diagnosed with coronary artery disease by
coronary angiography on optimal medical treatment. Turkish Journal of Thoracic and
Cardiovascular Surgery, 23(2), 251-257., Doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10448 (Yayın No:
14. SEN HALIL MURAT,SEN HACER,ASIK MEHMET,ÖZKAN ADILE,BINNETOGLU EMINE,ERBAG
GÖKHAN,Karaman Handan ısık (2015). The Importance of Education in Diabetic Foot Care of
Patients with Diabetic Neuropathy. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 123(03),
178-181., Doi: 10.1055/s-0034-1389981 (Yayın No: 2085763)
3
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
15. BINNETOGLU EMINE,AKBAL ERDEM,SEN HACER,GÜNES FAHRI,ERBAG GÖKHAN,ASIK
MEHMET,BOZKURT NESLIHAN,ULUDAG AYSEGÜL,TEKIN MURAT,TEKIN SATI ZEYNEP (2015).
Pantoprazole induced thrombocytopenia in patients with upper gastrointestinal bleeding. Platelets,
26(1), 10-12., Doi: 10.3109/09537104.2014.880108 (Yayın No: 2084662)
16. ERBAG GÖKHAN,UYGUN KAZIM,BINNETOGLU EMINE,KORKMAZ AYSE NURDAN,ASIK MEHMET,SEN
HACER,GÜNES FAHRI,EROGLU MUSTAFA,GÖKMEN FERHAT,TEMIZ SÜLEYMAN (2015). Aromatase
inhibitor treatment for breast cancer short term effect on bone health. Wspó?czesna Onkologia,
19(5), 374-377., Doi: 10.5114/wo.2014.45305 (Yayın No: 2106058)
17. SEN HACER,TAN YUSUF ZIYA,BINNETOGLU EMINE,Mehmet Asik,GÜNES FAHRI,ERBAG
GÖKHAN,GAZI EMINE,CEVIZCI SIBEL,ÖZDEMIR SEMRA,AKBAL ERDEM,ÜKINÇ KUBILAY (2015).
Evaluation of liver perfusion in diabetic patients using 99mTc sestamibi. Wiener klinische
Wochenschrift, 127(1-2), 19-23., Doi: 10.1007/s00508-014-0614-5 (Yayın No: 2085533)
18. BINNETOGLU EMINE,ERBAG GÖKHAN,GENCER MERYEM,TURKON HAKAN,ASIK MEHMET,GÜNES
FAHRI,SEN HACER,VURAL AHMET,UKINÇ KUBILAY (2014). PLASMA LEVELS OF NESFATIN 1 IN
PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYDROME. Acta Medica Mediterranea (Yayın No: 2106810)
19. GÜNES FAHRI,TEMIZ AHMET,VURAL AHMET,Hacer Sen,BINNETOGLU EMINE,BOZKURT
NESLIHAN,TEKELI ZELIHA,ERBAG GÖKHAN,Kubilay Ukinc,AKBAL ERDEM (2014). Serum H FABP
levels in patients with hypothyroidism. Wiener klinische Wochenschrift, 126(21-22), 727-733.,
Doi: 10.1007/s00508-014-0612-7 (Yayın No: 2085403)
20. BINNETOGLU EMINE,ALTUN BURAK,GAZI EMINE,BARUTÇU AHMET,ERBAG GÖKHAN,BEKLER ADEM
(2014). Evaluation of epicardial fat tissue thickness in patients with hyperthyroidism. Wiener
klinische Wochenschrift, 126(15-16), 485-490., Doi: 10.1007/s00508-014-0570-0 (Yayın No:
2085158)
21. BEKLER ADEM,GAZI EMINE,ERBAG GÖKHAN,tezcan peker,BARUTÇU AHMET,ALTUN BURAK,TEMIZ
AHMET,yılmaz mehmet (2014). Relationship between presence of fragmented QRS on 12 lead
electrocardiogram on admission and long term mortality in patients with non ST elevated
myocardial infarction. Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives of the Turkish Society of
Cardiology, 42(8), 726-732., Doi: 10.5543/tkda.2014.79438 (Yayın No: 2086141)
22. COSAN FULYA,EMRENCE ZELIHA,ERBAG GÖKHAN,AZAKLI HÜLYA,YILMAZER BARIS,YAZICI
AYTEN,EKMEKÇI SEMA SIRMA,ABACI NESLIHAN,ÜSTEK DURAN (2013). The association of
TNFRSF1A gene and MEFV gene mutations with adult onset Still s disease. Rheumatology
International, 33(7), 1675-1680., Doi: 10.1007/s00296-012-2609-8 (Yayın No: 2084601)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :
COSAN FULYA,AKTAS E,AKDENIZ N,EMRENCE ZELIHA,GECGEL F,ERBAG GÖKHAN,DOGRU
ATALAY,DENIZ G,CEFLE AYSE (0201). Cytokine Secretion and Cytotoxic Activity of Natural KIller
Cells In Behçet s Dısease. 11 TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SJÖGREN'S (/)(Yayın
1.
COSAN FULYA,ÖZDEMIR ISIK ÖZLEM,özkanlı gülhan,YILMAZER BARIS,ERBAG GÖKHAN,ÇEFLE
AYSE (2011). THE Freqeuncy of Primary Bılıary Cırrhosis and Its Relation To Clinical Fındings In
Primary Sjogren s Syndrome. 11 th International Symposium on Sjögren's Disease (/)(Yayın
No:2753548)
2.
COSAN FULYA,ERBAG GÖKHAN,ÖZKANLI GÜLHAN,YILMAZER BARIS,ÇEFLE AYSE (2011). Anterior
Uveitis Development In Anti TNF Treatment Using Patients with Ankylosing Spondylitis. CLINICAL
AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY (/)(Yayın No:2753711)
3.
ERBAG GÖKHAN,COSAN FULYA,YILMAZER BARIS,ÇEFLE AYSE (2011). THE LIVER INVOLVEMENT
IN ADULT ONSET STILL S DISEASE. CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY (/)(Yayın
No:2753734)
4.
COSAN FULYA,YILMAZER BARIS,YAZICI AYTEN,ERBAG GÖKHAN,SIMSEK MELIH,TEMIZ KARADAG
DUYGU,DOLASIK ILHAN,ÇEFLE AYSE (2011). THE DEVELOPMENT OF THE INTERSTITIAL LUNG
DISEASE IN A PATIENTS WITH LATE ONSET RHEUMATOID ARTHRITIS. CLINICAL AND
EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY (/)(Yayın No:2753812)
5.
COSAN FULYA,YILMAZER BARIS,ÖZKANLI GÜLHAN,ERBAG GÖKHAN,ÇEFLE AYSE (2011).
PATIENTS WITH ANTI CENTROMER ANTIBODY IN PRIMARY SJOGREN S SYNDROME. CLINICAL
AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY (/)(Yayın No:2753767)
6.
BINNETOGLU EMINE,ASIK MEHMET,ALTUN BURAK,SEN HACER,GAZI EMINE,ERBAG
GÖKHAN,GÜNES FAHRI,GARIP BILEN YILDIZ,TEMIZ AHMET,BARUTÇU AHMET,BEKLER ADEM
(2014). Evaluation of epicardial fat tissue thickness EFT in patients with hyperthyroidism.
European and Swiss Congress of Internal Medicine 2014 (/)(Yayın No:2748883)
7.
BINNETOGLU EMINE,AKBAL ERDEM,SEN HACER,GÜNES FAHRI,ERBAG GÖKHAN,ASIK
MEHMET,BOZKURT NESLIHAN,TEKIN MURAT (2014). Pantoprazole induced thrombocytopenia in
patients with upper gastrointestinal bleeding. European and Swiss Congress of Internal Medicine
8.
4
(Yayın No:2748717)
ERBAG GÖKHAN,UYGUN KAZIM,BINNETOGLU EMINE,KORKMAZ AYSE NURDAN,ASIK MEHMET,SEN
HACER,GÜNES FAHRI,EROGLU MUSTAFA,GÖKMEN FERHAT,TEMIZ SÜLEYMAN (2014). Aromatase
inhibitors treatment for breast cancer effect on bone health in the short term. European and
Swiss Congress of Internal Medicine 2014 (/)(Yayın No:2748955)
9.
SEN HACER,ASIK MEHMET,UYSAL FATMA,KIZILDAG BETÜL,BINNETOGLU EMINE,GÜNES
FAHRI,ERBAG GÖKHAN,UKINC KUBILAY (2014). The prevalence of incidental adrenal mass found
using diagnostic imaging techniques. European and Swiss Congress of Internal Medicine 2014
(/)(Yayın No:2748340)
10.
SEN HACER,TAN YUSUF ZIYA,BINNETOGLU EMINE,ASIK MEHMET,GÜNES FAHRI,ERBAG
GÖKHAN,GAZI EMINE,CEVIZCI SIBEL,ÖZDEMIR SEMRA,AKBAL ERDEM (2014). Evaluation of liver
perfusion in diabetic patients using Tc 99m sestamibi. European and Swiss Congress of Internal
Medicine 2014 (/)(Yayın No:2748630)
11.
AKBAL ERDEM,ERBAG GÖKHAN,BINNETOGLU EMINE,GÜNES FAHRI,GARIP BILEN YILDIZ (2014).
An unusual gastric ulcer cause celiac crisis. . European and Swiss Congress of Internal Medicine
2014. 14 - 16 May 2014 / Switzerland, Geneva (/)(Yayın No:2750534)
12.
ASIK MEHMET,EROGLU MUSTAFA,TURKON HAKAN,BINNETOGLU EMINE,GÜNES FAHRI,SEN
HACER,ERBAG GÖKHAN,YILMAZ YELIZ,SAHIN MUSTAFA,UKINÇ KUBILAY (2014). Are small
adrenal incidentalomas solely a radiological nding. European Congress of Endocrinology 3-7 May
2014 Wroclaw,Poland. (/)(Yayın No:2750440)
13.
BINNETOGLU EMINE,ERBAG GÖKHAN,GENCER MERYEM,TURKON HAKAN,ASIK MEHMET,GÜNES
FAHRI,SEN HACER,VURAL AHMET,UKINÇ KUBILAY (2014). Plasma levels of nesfatin 1 in patients
with polycystic ovary syndrome. European Congress of Endocrinology 3-7 May 2014
Wroclaw,Poland. (/)(Yayın No:2750498)
14.
BEKLER ADEM,GAZI EMINE,ERBAG GÖKHAN,TENEKECIOGLU EMRE,TEMIZ AHMET,BARUTÇU
AHMET,ALTUN BURAK (2014). Relationship Between Presence of Fragmanted QRSon Admission
and Long Term Mortality in Patients with Non ST Elevated Myocardial Infraction. 10th
INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR SURGERY
ABSTRACTS (/)(Yayın No:2751407)
15.
BEKLER ADEM,TEMIZ AHMET,ALTUN BURAK,BARUTÇU AHMET,GAZI EMINE,ERBAG GÖKHAN
(2014). Electrocardiographic Changes Not Related to Coronary Thrombus Formation in Non ST
Elevated Acute Coronary Syndrome. NTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY
AND CARDIOVASCULAR SURGERY ABSTRACTS / (/)(Yayın No:2749356)
16.
COSAN FULYA,ERBAG GÖKHAN,YILMAZER BARIS,YAZICI AYTEN,GÜL AHMET,ÇEFLE AYSE (2010).
The TNFRSF1A Gene Variations are not Associated with Adult Still s Disease. AUTOINFLAMMATION
2010 (/)(Yayın No:2753603)
17.
COSAN FULYA,YILMAZER BARIS,ERBAG GÖKHAN,karadag duygu temiz,aydın zeki,SIMSEK
MELIH,YAZICI AYTEN,ÇEFLE AYSE (2010). Interstıtıal Lung Dısease Screening With A
Semiquantıtatıve Method In Patients With Rheumatoid Arthritis. EULAR (/)(Yayın No:2753669)
18.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. BEKLER ADEM,ERBAG GÖKHAN,SEN HACER,ÖZKAN MUHAMMED TURGUT ALPER,YENER ALI
ÜMIT,KURT TOLGA,GAZI EMINE (2015). The relationship between the GRACE risk score and the
severity of coronary artery disease in patients with non ST elevated acute coronary syndrome.
Abant Medical Journal, 4(3), 216-221., Doi: 10.5505/abantmedj.2015.48344 (Kontrol No:
2106319)
2. BEKLER ADEM,ALTUN BURAK,BARUTÇU AHMET,TEMIZ AHMET,GAZI EMINE,ERBAG
GÖKHAN,GÜNES FAHRI (2014). ELECTROCARDIOGRAPHIC CHANGES NOT RELATED TO
CORONARY THROMBUS FORMATION IN NON ST ELEVATED ACUTE CORONARY SYNDROME. Anatol
J Clin Investig (Kontrol No: 2106966)
3. BEKLER ADEM,ALTUN BURAK,BARUTÇU AHMET,TEMIZ AHMET,GAZI EMINE,ERBAG
GÖKHAN,GÜNES FAHRI (2014). ELECTROCARDIOGRAPHIC CHANGES NOT RELATED TO
CORONARYTHROMBUS FORMATION IN NON ST ELEVATED ACUTE CORONARY SYNDROME.
Anatolian Journal of Clinical Investigation, 8(1), 1-5. (Kontrol No: 2747614)
4. ERBAG GÖKHAN,ASIK MEHMET,GÜNES FAHRI,sahin mustafa (2013). Adrenal Cushing
Sendromunda Atipik Hormon Reseptörlerinin Degerlendirilmesi ve TanI Testlerinin Incelenmesi.
International Journal of Clinical Research (Kontrol No: 2107142)
5. SEN HACER,ASIK MEHMET,UYSAL FATMA,KIZILDAG BETÜL,BINNETOGLU EMINE,GÜNES
FAHRI,ERBAG GÖKHAN,UKINÇ KUBILAY (2013). The Prevalence of Incidental Adrenal Mass Found
Using Diagnostic Imaging Techniques. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 17(4),
108-110., Doi: 10.4274/Tjem.2430 (Kontrol No: 2750015)
6. ÖZKUL FARUK,TOMAN HÜSEYIN,ERBAG GÖKHAN,ERBAS MESUT,ANAFOROGLU INAN,SEN
HACER,BINNETOGLU EMINE,GÜNES FAHRI,ARIK MUHAMMET KASIM,BOZKURT NESLIHAN,ASIK
5
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
(2013). PRIMER HIPERPARATIROIDI NEDENIYLE OPERE EDILEN VAKALARDAESLIK EDEN TIROID
PATOLOJILERININ DEGERLENDIRILMESI. DÜZCE TIP FAKÜLTESI DERGISI, 16(2), 27-30. (Kontrol
No: 2747550)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. SENGÜL ERKAN,DERVISOGLU ERKAN,ERDOGAN AYLA DISÇI,ERBAG GÖKHAN,YILMAZ AHMET (2007).
AILESEL AKDENIZ ATESI OLAN BIR HEMODIYALIZ HASTASINDA SAPTANAN PERITONEAL MALIGN
MEZOTELYOMA. 9. ULUSAL IÇ HASTALIKLARI KONGRESI (/)(Yayın No:2754082)
2. SENGÜL ERKAN,SELEK ALEV,ERBAG GÖKHAN,ERDOGAN AYLA DISÇI (2007). TIROTOKSIK
HIPOKALEMIK PERIYODIK PARALIZI HIPOKALEMININ AZ GÖRÜLEN BIR NEDENI. 9. ULUSAL IÇ
HASTALIKLARI KONGRESI (/)(Yayın No:2754124)
3. SENGÜL ERKAN,DERVISOGLU ERKAN,ERDOGAN AYLA DISÇI,ERBAG GÖKHAN,YILMAZ AHMET (2007).
INTERNAL JUGULER VENE KALICI HEMODIYALIZ KATETERI YERLESTIRILMESI SIRASINDA GELISEN
BRAKIAL PLEKSUS ZEDELENMESI. 9. IÇ HASTALIKLARI KONGRESI (/)(Yayın No:2754046)
4. DERVISOGLU ERKAN,ERBAG GÖKHAN,ALEMDAR MURAT,YILMAZ AHMET (2007).
POSTSTREPTOKOKSIK AKUT GLOMERULONEFRITLI HASTADA NADIR RASTLANAN BIR BAS AGRISI
NEDENI. 24. ULUSAL NEFROLOJI, HIPERTANSIYON , DIYALIZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESI
(Özet Bildiri/)(Yayın No:2753959)
5. GÖNÜLLÜ EMEL,HACIHANEFIOGLU ABDULLAH,TARKUN PINAR,ERBAG GÖKHAN (2008). KOCAELI
BÖLGESINDE IZLEDIGIMIZ ANAPLASTIK BÜYÜK HÜCRELI LENFOMALI OLGULAR. 34. ULUSAL
HEMATOLOJI KONGRESI (/)(Yayın No:2753993)
6. COSAN FULYA,YILMAZER BARIS,YAZICI AYTEN,ERBAG GÖKHAN,TEMIZ KARADAG DUYGU,AYDIN
ZEKI,SIMSEK MELIH,ÇEFLE AYSE (2010). ROMATOID ARTRITLI HASTALARDA ATLANTOAKSIYEL
EKLEM SUBLUKSASYONU OLMADAN MOTOR UYARILMIS POTANSIYELLER ETKILENEBILIR. RAED
DERGISI (Özet Bildiri/)(Yayın No:2754229)
7. COSAN FULYA,ERBAG GÖKHAN,ENSAROGLU FATIH,DOLASIK ILHAN,YILMAZER BARIS,ÇEFLE AYSE
(2010). SISTEMIK LUPUS ERITEMATOZUSLU HASTALARDA ANTIFOSFOLIPID SENDROMU BULGULARI
OLMAKSIZIN TROMBOZ GELISIMI. RAED DERGISI (Özet Bildiri/)(Yayın No:2754177)
8. DOLASIK ILHAN,ENSAROGLU FATIH,HALIS HATICE,ERBAG GÖKHAN,TOPÇU YILDIRAY,SENER SELÇUK
YUSUF,AKSU MAKSUT GÖRKEM,UYGUN KAZIM (2011). MESANE ANTERIOR DUVARINDA KÜÇÜK
HÜCRELI KARSINOM OLGU SUNUMU. 19. ULUSAL KANSER KONGRESI (/)(Yayın No:2754348)
9. SENER SELÇUK YUSUF,DOLASIK ILHAN,ERBAG GÖKHAN,DURSUN IBRAHIM HAKKI,TOPÇU
YILDIRAY,SALI MÜRSEL,ÇELEBI KORAY (2011). HEPATOSELÜLER KARSINOMDA PARANEOPLASTIK
SENDROM. 19. ULUSAL KANSER KONGRESI (/)(Yayın No:2754386)
10. TEMIZ SÜLEYMAN,KAYA SERAP,ERBAG GÖKHAN,ÖZTÜRK TUGBA,GÜRBÜZ YESIM SALIHA,UYGUN
KAZIM (2011). AKUT APANDISIT NEDENIYLE OPERE EDILEN METASTATIK AKCIGER KANSERLI
HASTANIN APENDEKTOMI MATERYALINDE NÖROENDOKRIN TÜMÖR ILE ADENOKARSINOM METASTAZI
BIRLIKTELIGI OLGU SUNUMU. 19. ULUSAL KANSER KONGRESI (/)(Yayın No:2754446)
11. TEMIZ SÜLEYMAN,KAYA SERAP,DOGRU ATALAY,ERBAG GÖKHAN,KAYA AHMET,UYGUN KAZIM (2011).
HIPERTROIDI ILE ORTAYA ÇIKAN GERM HÜCRELI TESTIS KANSERI VAKA SUNUMU. 19. ULUSAL
KANSER KONGRESI (/)(Yayın No:2754465)
12. TEMIZ SÜLEYMAN,ERBAG GÖKHAN,KAYA SERAP,AKSU MAKSUT GÖRKEM,UYGUN KAZIM (2011).
METASTATIK MEME KANSERINDE LAPATINIB KILLANIMI SONUCU GELISEN DERI DÖKÜNTÜSÜ ILE ILAÇ
YANITI ARASINDA ILISKI VAKA SUNUMU. 19. ULUSAL KANSER KONGRESI (/)(Yayın No:2754503)
13. TEMIZ SÜLEYMAN,KAYA SERAP,AYDIN HAYRUNISA,ERBAG GÖKHAN,KAYA AHMET,UYGUN KAZIM
(2011). MESANE KANSERINDE BILATERAL ADRENAL METASTAZLARA BAGLI GELISEN ADDISON
HASTALIGI VAKA SUNUMU. 19. ULUSAL KANSER KONGRESI (/)(Yayın No:2761843)
14. DOLASIK ILHAN,ERDOGAN SELVET,ERBAG GÖKHAN,DURSUN IBRAHIM HAKKI,CANOGLU MEHMET
DOGU,ÖZER DURIYE,AKSU MAKSUT GÖRKEM,UYGUN KAZIM (2011). LARENKS SARKOMATOID
KARSINOMU OLGU SUNUMU. 19. ULUSAL KANSER KONGRESI (/)(Yayın No:2754403)
15. ERBAG GÖKHAN,DURSUN IBRAHIM HAKKI,AKÇA AHMET,KAYA AHMET,DOLASIK ILHAN,CAN BURAK
(2011). MEME KANSERLI HASTADA KARACIGERIN INFLAMATUAR PSÖDOTÜMÖRÜ. 13. ULUSAL IÇ
HASTALIKLARI KONGRESI (/)(Yayın No:2754316)
16. ERBAG GÖKHAN,TOPÇU YILDIRAY,DURSUN IBRAHIM HAKKI,DOLASIK ILHAN,MADEN
MUHAMMET,KORKMAZ UGUR,SENTÜRK ÖMER (2011). CROHN HASTALIGINA ESLIK EDEN PERIANAL
BÖLGEDE LENFANJIOMA SIRKUMSKRIPTUM BIR OLGU SUNUMU. 13. IÇ HASTALIKLARI KONGRESI
(/)(Yayın No:2754271)
17. ERBAG GÖKHAN,DURSUN IBRAHIM HAKKI,TOPÇU YILDIRAY,COSAN FULYA,HACIHANEFIOGLU
ABDULLAH,ÇEFLE AYSE (2011). ESANSIYEL TROMBOSITEMILI BIR HASTADA SISTEMIK LUPUS
ERITEMATOZUS GELISIMI OLGU SUNUMU. 12. ULUSAL ROMATOLOJI KONGRESI (/)(Yayın
No:2754549)
6
18. SEN HALIL MURAT,SEN HACER,ASIK MEHMET,ÖZKAN ADILE,BINNETOGLU EMINE,ERBAG
GÖKHAN,ÖZISIK KARAMAN HANDAN ISIN (2014). DIYABETIK NÖROPATI TANISI ALAN HASTALARDA
DIYABETIK AYAK BAKIMININ DEGERLENDIRILMESI. 50. ULUSAL DIYABET KONGRESI (/)(Yayın
No:2749141)
19. EREN NECMI,ISIK ULAS,ERBAG GÖKHAN,KALENDER GÖNÜLLÜ BETÜL (2010). EVRE 3 VE EVRE 4
KRONIK BÖBREK HASTALARININ BESLENME INFLAMASYON VE KEMIK METABOLIZMA
BELIRTEÇLERININ DEGERLENDIRILMESI. 12. ULUSAL HIPERTANSIYON VE BÖBREK HASTALIKLARI
KONGRESI (/)(Yayın No:2753896)
20. ERBAG GÖKHAN,DURSUN IBRAHIM HAKKI,DOLASIK ILHAN,AYDIN MEHMET ZEKI,HACIHANEFIOGLU
ABDULLAH (2009). KRONIK MYELOID LÖSEMI TEDAVISINDE IMATINIB KULLANIMINA BAGLI GELISEN
BEYIN ÖDEMI. 11. ULUSAL IÇ HASTALIKLARI KONGRESI (/)(Yayın No:2753854)
Diger Yayınlar
1. ASIK MEHMET,KADIOGLU KOÇAK MERAL GÜLAY,Mustafa Eroglu,SEN HACER,ERBAG
GÖKHAN,ÜKINÇ KUBILAY (2015). Letter to the Editor Treatment of Paget s Disease in Patients
With Renal Impairment. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 100(4), 34-35., Doi:
10.1210/jc.2015-1257 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Editöre Mektup) (Yayın No: 2086241)
2. SEN HACER,SEN HALIL MURAT,BINNETOGLU EMINE,ERBAG GÖKHAN,GÜNES FAHRI,ASIK MEHMET
(2015). Thyrotoxic Hypokalemic Periodic Paralysis Case report. Abant Medical Journal, 4(2),
161-163., Doi: 10.5505/abantmedj.2015.07830 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi)
(Yayın No: 2106480)
3. AKBAL ERDEM,ERBAG GÖKHAN,BINNETOGLU EMINE,GÜNES FAHRI (2014). An unusual gastric
ulcer cause celiac crisis. Wiener klinische Wochenschrift, 126(19-20), 661-662., Doi:
10.1007/s00508-014-0588-3 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No:
4. KADIOGLU KOÇAK MERAL GÜLAY,koçak erdem,AKBAL ERDEM,SEN HACER,ERBAG
GÖKHAN,ERDOGAN CEREN (2014). Eosinophilic Colitis A Rare Cause of Lower Gastrointestinal
Bleeding in an Elderly Adult. Journal of the American Geriatrics Society, 62(10), 2016-2017., Doi:
10.1111/jgs.13043 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2085869)
5. SEN HACER,BINNETOGLU EMINE,GÜNES FAHRI,ERBAG GÖKHAN,ASIK MEHMET,BOZKURT
NESLIHAN,AKBAL ERDEM (2014). Graves Disease Associated with Severe Hypoalbuminemia.
Acta Medica Anatolia, 2(3), 111-112. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Editöre Mektup) (Yayın No:
2747835)
6. BINNETOGLU EMINE,ASIK MEHMET,ÖZDEMIR SEMRA,SEN HACER,GÜNES FAHRI,AKBAL
ERDEM,ERBAG GÖKHAN,BILEN OGÜN IREM (2014). Aggressive Papillary Thyroid Carcinoma
without Brafv600e Mutation. Acta Medica Anatolia, 2(4), 150-151. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE
Vaka Takdimi) (Yayın No: 2747406)
7. ERBAG GÖKHAN,ASIK MEHMET,EROGLU MUSTAFA,GÜNES FAHRI,SEN HACER,UKINÇ
KUBILAY,BINNETOGLU EMINE,GARIP BILEN YILDIZ (2014). Adrenal Metastazlar. International
Journal of Clinical Research, 2(1), 21-25. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No:
8. ERBAG GÖKHAN,ASIK MEHMET,GÜNES FAHRI,SAHIN MUSTAFA (2013). Adrenal Cushing
Sendromunda Atipik Hormon Reseptörlerinin Degerlendirilmesi ve Tanı Testlerinin Incelenmesi.
International Journal of Clinical Research, 1(2), 81-89. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi)
(Yayın No: 2747327)
9. ERBAG GÖKHAN,DOLASIK ILHAN,ERDOGAN SELVET,SENER SELÇUK YUSUF,DURSUN IBRAHIM
HAKKI (2013). Renal metastasis An uncommon site of laryngeal cancer metastasis. Abant
Medical Journal, 2(3), 252-253., Doi: 10.5505/abantmedj.2013.64936 (Ulusal) (Hakemli)
(MAKALE Editöre Mektup) (Yayın No: 2747689)
10. ERBAG GÖKHAN,DURSUN IBRAHIM HAKKI,TOPÇU YILDIRAY,DOLASIK ILHAN,SENER SELÇUK
YUSUF (2013). Systemic Lupus Erythematosus in a patient with Essential Thrombocytemia.
Abant Medical Journal, 2(2), 176-177., Doi: 10.5505/abantmedj.2013.13008 (Ulusal) (Hakemli)
(MAKALE Editöre Mektup) (Yayın No: 2748116)
11. SENER SELÇUK YUSUF,DOLASIK ILHAN,ENSAROGLU FATIH,ÇELEBI KORAY,TOPÇU
YILDIRAY,ERBAG GÖKHAN,DURSUN IBRAHIM HAKKI (2010). Hepatosellüler Karsinomda
Hiperkolesterolemi Hipoglisemi ve Trombositoz Birlikteli i. Konuralp Tıp Dergisi, 3(3), 34-35.
(Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Editöre Mektup) (Yayın No: 2747932)
12. ERBAG GÖKHAN,Topçu Yıldıray,DURSUN Ibrahim hakkı,DOLASIK ILHAN,MADEN
MUHAMMED,KORKMAZ Ugur,SENTÜRK ÖMER (2010). Crohn hastalıgına eslik eden perianal
bölgede lenfanjioma sirkumskriptum Olgu sunumu. KONURALP TIP DERGISI (Ulusal) (Hakemli)
(MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2124355)
13. Maden Muhammed,DERVISOGLU ERKAN,ERBAG GÖKHAN,GÜRBÜZ YESIM SALIHA,KORKMAZ
UGUR,SENTÜRK ÖMER (2009). Lupus Nefritli Hastada Otoimmün Hepatit ve Primer Biliyer Siroz
Bir Olgu Sunumu. MN DAHILI TIP BILIMLERI, 4(4), 156-159. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka
Takdimi) (Yayın No: 2753339)
7
14. sengül erkan,SELEK ALEV,ERBAG GÖKHAN,ayla erdogan,yılmaz ahmet (2007). THYROTOXIC
HYPOKALEMIC PERIODIC PARALYSIS IN A TURKISH MAN A CASE REPORT. Acta endocrinologica
(Bucharest, Romania : 2005), 3(3), 345-349. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi)
(Yayın No: 2747145)
15. DERVISOGLU ERKAN,ERBAG GÖKHAN,ALEMDAR MURAT,YILMAZ AHMET (2007). A Rare Cause of
Headache in a Patient with Poststreptococcal AcuteGlomerulonephritis. BANTAO Journal, 2(5), 97-
98. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2747224)
Teknik Not, Vaka Takdimi, Arastırma notu vb.
1. Editöre Mektup, ASIK MEHMET,KADIOGLU KOÇAK MERAL GÜLAY,Mustafa Eroglu,SEN
HACER,ERBAG GÖKHAN,ÜKINÇ KUBILAY (2015). Letter to the Editor Treatment of Paget s
Disease in Patients With Renal Impairment. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism,
100(4), 34-35., Doi: 10.1210/jc.2015-1257 (Yayın No: 2086241)
2. Vaka Takdimi, SEN HACER,SEN HALIL MURAT,BINNETOGLU EMINE,ERBAG GÖKHAN,GÜNES
FAHRI,ASIK MEHMET (2015). Thyrotoxic Hypokalemic Periodic Paralysis Case report. Abant
Medical Journal, 4(2), 161-163., Doi: 10.5505/abantmedj.2015.07830 (Yayın No: 2106480)
3. Vaka Takdimi, AKBAL ERDEM,ERBAG GÖKHAN,BINNETOGLU EMINE,GÜNES FAHRI (2014). An
unusual gastric ulcer cause celiac crisis. Wiener klinische Wochenschrift, 126(19-20), 661-662.,
Doi: 10.1007/s00508-014-0588-3 (Yayın No: 2085194)
4. Vaka Takdimi, KADIOGLU KOÇAK MERAL GÜLAY,koçak erdem,AKBAL ERDEM,SEN HACER,ERBAG
GÖKHAN,ERDOGAN CEREN (2014). Eosinophilic Colitis A Rare Cause of Lower Gastrointestinal
Bleeding in an Elderly Adult. Journal of the American Geriatrics Society, 62(10), 2016-2017., Doi:
10.1111/jgs.13043 (Yayın No: 2085869)
5. Editöre Mektup, SEN HACER,BINNETOGLU EMINE,GÜNES FAHRI,ERBAG GÖKHAN,ASIK
MEHMET,BOZKURT NESLIHAN,AKBAL ERDEM (2014). Graves Disease Associated with Severe
Hypoalbuminemia. Acta Medica Anatolia, 2(3), 111-112. (Yayın No: 2747835)
6. Vaka Takdimi, BINNETOGLU EMINE,ASIK MEHMET,ÖZDEMIR SEMRA,SEN HACER,GÜNES
FAHRI,AKBAL ERDEM,ERBAG GÖKHAN,BILEN OGÜN IREM (2014). Aggressive Papillary Thyroid
Carcinoma without Brafv600e Mutation. Acta Medica Anatolia, 2(4), 150-151. (Yayın No:
2747406)
7. Derleme Makale, ERBAG GÖKHAN,ASIK MEHMET,EROGLU MUSTAFA,GÜNES FAHRI,SEN
HACER,UKINÇ KUBILAY,BINNETOGLU EMINE,GARIP BILEN YILDIZ (2014). Adrenal Metastazlar.
International Journal of Clinical Research, 2(1), 21-25. (Yayın No: 2748074)
8. Vaka Takdimi, ERBAG GÖKHAN,ASIK MEHMET,GÜNES FAHRI,SAHIN MUSTAFA (2013). Adrenal
Cushing Sendromunda Atipik Hormon Reseptörlerinin Degerlendirilmesi ve Tanı Testlerinin
Incelenmesi. International Journal of Clinical Research, 1(2), 81-89. (Yayın No: 2747327)
9. Editöre Mektup, ERBAG GÖKHAN,DOLASIK ILHAN,ERDOGAN SELVET,SENER SELÇUK
YUSUF,DURSUN IBRAHIM HAKKI (2013). Renal metastasis An uncommon site of laryngeal cancer
metastasis. Abant Medical Journal, 2(3), 252-253., Doi: 10.5505/abantmedj.2013.64936 (Yayın
No: 2747689)
10. Editöre Mektup, ERBAG GÖKHAN,DURSUN IBRAHIM HAKKI,TOPÇU YILDIRAY,DOLASIK
ILHAN,SENER SELÇUK YUSUF (2013). Systemic Lupus Erythematosus in a patient with Essential
Thrombocytemia. Abant Medical Journal, 2(2), 176-177., Doi: 10.5505/abantmedj.2013.13008
(Yayın No: 2748116)
11. Editöre Mektup, SENER SELÇUK YUSUF,DOLASIK ILHAN,ENSAROGLU FATIH,ÇELEBI KORAY,TOPÇU
YILDIRAY,ERBAG GÖKHAN,DURSUN IBRAHIM HAKKI (2010). Hepatosellüler Karsinomda
Hiperkolesterolemi Hipoglisemi ve Trombositoz Birlikteli i. Konuralp Tıp Dergisi, 3(3), 34-35.
(Yayın No: 2747932)
12. Vaka Takdimi, ERBAG GÖKHAN,Topçu Yıldıray,DURSUN Ibrahim hakkı,DOLASIK ILHAN,MADEN
MUHAMMED,KORKMAZ Ugur,SENTÜRK ÖMER (2010). Crohn hastalıgına eslik eden perianal
bölgede lenfanjioma sirkumskriptum Olgu sunumu. KONURALP TIP DERGISI (Yayın No: 2124355)
13. Vaka Takdimi, Maden Muhammed,DERVISOGLU ERKAN,ERBAG GÖKHAN,GÜRBÜZ YESIM
SALIHA,KORKMAZ UGUR,SENTÜRK ÖMER (2009). Lupus Nefritli Hastada Otoimmün Hepatit ve
Primer Biliyer Siroz Bir Olgu Sunumu. MN DAHILI TIP BILIMLERI, 4(4), 156-159. (Yayın No:
14. Vaka Takdimi, sengül erkan,SELEK ALEV,ERBAG GÖKHAN,ayla erdogan,yılmaz ahmet (2007).
THYROTOXIC HYPOKALEMIC PERIODIC PARALYSIS IN A TURKISH MAN A CASE REPORT. Acta
endocrinologica (Bucharest, Romania : 2005), 3(3), 345-349. (Yayın No: 2747145)
15. Vaka Takdimi, DERVISOGLU ERKAN,ERBAG GÖKHAN,ALEMDAR MURAT,YILMAZ AHMET (2007). A
Rare Cause of Headache in a Patient with Poststreptococcal AcuteGlomerulonephritis. BANTAO
Journal, 2(5), 97-98. (Yayın No: 2747224)
8
Üniversite Dısı Deneyim
2012-2013 IÇ HASTALIKLARI ABD ÇANAKKALE LAPSEKI DEVLET HASTANESI, (Hastane)
ARASTIRMA GÖREVLISI
2006-2012 KOCAELI ÜNIVERSITESI HASTANESI, (Hastane)
2005-2006 PRATISYEN HEKIM SAGLIK BAKANLIGI, (Kamu)
Sertifika
Egiticilerin Egitim Kursu, Tıp Fakültesi Ögrencilerine egitim tekniklerinin uygulanması, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi, Sertifika, 10.11.2015 -14.11.2015 (Ulusal)