444 6 224

Kanunlar

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

854 Sayılı Deniz İş Kanunu

4904 Türkiye İş Kurumu Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu