444 6 224

Risk Analizi

  • Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirlemek
  • Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirmek
  • İşyerindeki düzenin korunmasını sağlamak
  • Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak değerlendirmek
  • Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirlemek
  • Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamak