444 6 224

İlk Yardımcı Eğitimleri

Merkezimiz toplam 450 m2 lik alanda ilgili mevzuatlara göre kurulmuş olup, geniş, ferah, klimalı, donanımlı, 20 kişilik İlkyardım Eğitim Salonuna sahiptir.

Burtom İlkyardım Eğitim Merkezi, T.C. Bursa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 30.10.2012 Tarih ve 032 Belge No ile yetkilendirdiği bir kuruluştur. Tüm faaliyetlerimiz İl Sağlık Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde gerçekleştirilmektedir.  İlkyardım Uygunluk Belgemiz ektedir. Burtom İlkyardım Eğitim Merkezi, ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren Bursa’nın önemli işletme ve kurumlarına hizmet vererek, Temel 1433,  Yenileme 378 katılımcı ile toplam 1811 kursiyere Temel ilkyardımcı Eğitimi ve İlkyardımcı Yenileme Eğitimleri vermiş ve İlkyardımcı belgesi ile sertifikalandırmıştır. 

İlkyardımcı Eğitimleri

  • Temel İlkyardımcı Eğitimleri                    16 saat 2 gün,
  • İlkyardımcı Yenileme Eğitimleri                            8 saat 1 gündür.

İlk Yardım:

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlayıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlk Yardımcı:

İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta ya da yaralıya tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç-gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, en az Temel İlk Yardım Eğitimine katılıp “İlkyardımcı Sertifikası” almış kişidir.

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek, iyileştirmeyi kolaylaştırmaktır. Bu eğitimin ruhsatlı eğitim merkezlerinden alınması gerekmektedir. Burtom İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ilkyardım eğitmeni sertifikasına sahip sağlık personelimiz tarafından verilen eğitimler; her yedi katılımcıya bir eğitimci düşecek biçimde organize edilmiştir. İlkyardım eğitimi sadece teorik olmayıp eğitimler, video, barkovizvon gibi görsel ögelerle destekli, gelişmiş manken ve modern ilkyardım malzemeleri ile uygulamalı olarak yapılmaktadır.

Temel ilkyardım eğitimi süresi 16 saattir. İlkyardım eğitim programına katılarak, kurs bitiminde İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan sınava katılan ve sınavdan 100 üzerinde en az 85 alan kişilere ilkyardımcı sertifikası düzenlenir.

Genel ilkyardım bilgileri

Hasta / Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, Temel yaşam desteği, Kanamalarda ilkyardım, Yaralanmalarda ilkyardım, Yanık, donma, sıcak çarpmasında ilkyardım, Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Bilinç bozukluklarında ilkyardım, Zehirlenmelerde ilkyardım, Hayvan ısırmalarında ilkyardım, Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, Boğulmalarda ilkyardım, Hasta / Yaralı taşıma teknikleri.