444 6 224

Ergonomi Eğitimi Ve Ergonomi Danışmanlığı

EUROPE WORK FOUNDATION (AVRUPA ÇALIŞMA VAKFI) tarafından 23 Avrupa ülkesinde yapılan FIT FOR WORK EUROPE ( www.fitforworkeurope.eu) adlı çalışmada Üst ekstremite (kollar) hem de bel ağrılarının çok sayıda çalışanı etkilediği anlaşılmıştır. Bunlara, fiziksel gerilim, tekrara dayalı hareket, duruş bozukluğu nedeniyle genellikle çalışma hayatının neden olduğu tespit edilmiştir.

Avrupa’da çalışanların ¼’ü boyunları, omuzları ve üst ekstremitelerde Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları (KİSH) yaşadıklarını bildirmektedirler. KİSH, Avrupa Birliğinde, hastalık nedeniyle alınan izinlerin yaklaşık yarısından ve kalıcı iş göremezliğin %60’ından sorumludur. KİSH neden olduğu sorunların Avrupa toplumlarına yaklaşık maliyeti 240 miyar EURO’dur.

BURTOM SAĞLIK GRUBU Bünyesindeki Fizik Tedavi Uzmanları ve Fizik Tedavi teknisyenleri aracılığıyla çalışanların Ergonomi konusunda eğitimleri ve İş başında öğretimleri tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.

İleri boyutta tedavi gerektiren vakaların sağlık grubumuza bağlı Biyofiz Fizik Tedavi Tıp Merkezimizde tedavileri gerçekleştirilmektedir.