444 6 224

Yeni İSG Yasası

YASA YOLDA, DETAYLAR MUALLAKTA

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın uygulanmasına sayılı günler kala işletme sahiplerinin kafaları hala karışık. Birbiri ardına yayınlanan haberler ile korkutulan işletmelerin doğru bildikleri yanlışları açıklayan Burtom OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, “amacımız yasayı sopa gibi kullanarak korkutmak değil, yasayla ilgili kulaktan kulağa dolaşan yanlış bilgileri düzeltmektir. Bu işin yasal ve cezai boyutu elbette var ancak asıl önemlisi bu yasanın ayrıntıları ve çalışan sağlığına katacağı değer noktasında toplumun bilinçlendirilmesidir.” dedi.

Burtom Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kılıç, iş kazaları ve meslek hastalıklarının had safhaya ulaştığı ülkemizde yeni İSG Yasası’nın kangrene dönüşmüş problemlere yeni ve sağlıklı çözümler önerdiğini belirterek yasa hakkında bazı bilgiler verdi. 

1 Ocak 2013 itibariyle kademeli bir geçişin yaşanacağı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’yla ülkemizin iş ve çalışan güvenliği konusunda gerek kamu gerekse özel sektörü kapsayan bir şemsiyeye kavuşacağını belirten Kılıç, kafa karışıklıkları giderildiğinde yasaya uyumun da kolaylaşacağını ifade etti.

İşte yasayla ilgili doğru bilinen yanlışlar…

Yasa 1 Ocak’ta işletmelerin tamamında mı uygulanmaya başlanacak?

1 Ocak 2013 itibariyle 50'den çok çalışanı olan şirketler, 30 Haziran 2013′ten itibaren 50 ve 50′den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan şirketler, 30 Haziran 2014′ten itibaren ise diğer bütün şirketler; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli bulundurma hükümlerini uygulamakla yükümlü olacak.

Bütün işletmeler iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimini kendi bünyesinde mi bulundurmak zorunda? 

Geçerli yasa kapsamındaki işletmeler, ölçekleri ve yasanın kendilerine yüklediği sorumluluklar çerçevesinde iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı taleplerini kendi bünyelerinde oluşturdukları birim marifetiyle karşılayabilecekleri gibi, yine yasanın kendilerine tanıdığı haklar çerçevesinde, aynı yasa ile kurulmuş bulunan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nden hizmet alımı yolunu da tercih edebileceklerdir.

Alınan hizmetin bedeli çalışan sayısına bakılmaksızın işletme tarafından mı karşılanacak?

Yeni yasa malum olduğu üzere daha önceki kanunla belirlenen tüm kısıtları kaldırmış, tüm iş yerlerini ve tüm çalışanları yasa kapsamına alarak onları sorumlu kılmıştır. Bu yasa ile her çalışana ve her iş yerine bu kanunun öngördüğü biçimde iş güvenliği ve hekim(sağlık) hizmeti ulaştırmak esas kabul edilmiştir. Burada bilinmesi gereken temel ayrıntı 10 kişinin altında personel çalıştıran küçük işletmeler, bu hizmete ulaşırlarken katlanmak durumunda kalacakları maliyetler için devletten yardım ve teşvik alacaklardır. 

İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar tüm işyerlerinde görev yapabilir mi?

İşyerleri, yapılan işin tehlike derecesine göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak üç sınıfa ayrılıyor. Çok tehlikeli işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli işyerlerinde (B) sınıfı, az tehlikeli işyerlerinde (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı çalışabilir. Bilindiği üzere iş güvenliği uzmanları başta mühendisler olmak üzere dar bir alandan özel eğitimle seçilmektedirler. Bu nedenle söz konusu uzmanların mesleki referansları da pratikte bu seçimde önemli olacaktır. Örneğin mesleği inşaat mühendisi olan inşaat firmalarında, makine mühendislerinin ise daha çok endüstriyel üretim tesislerinde değerlendirilebileceği gibi.